GREINAR

Ávarp á Nordic talks 

Good morning. Dear first lady of Iceland, speakers, moderators and guests attending online, Thank you for the discussion that has taken place here today, and for highlighting the seminal intersection between gender equality and democracy in the digital context. These are important topics, not least in our ever increasingly digitised reality. I have encountered this… Read More »Ávarp á Nordic talks

Nýtum tækifærin 

Við búum sem betur fer við góð lífskjör hér á landi. Lífsgæði hér eru með þeim mestu í heimi, hamingja þjóðarinnar mælist hátt, samfélagsinnviðir okkar eru sterkir, jöfnuður er mikill, félagslegt öryggi er mikið og það sama gildir um almennt öryggi. Kaupmáttur launa hækkaði í fyrra þrátt fyrir heimsfaraldur og þá hafa ráðstöfunartekjur aukist töluvert… Read More »Nýtum tækifærin

Sjálfstæðisflokkurinn lækkar skatta 

Það er óumdeilt að Ísland er háskattaríki hvernig sem á það er litið og frekar tilefni til þess að lækka álögur en að hækka þær. Skattkerfið á Íslandi er þegar tekjujafnandi og ójöfnuður mælist einna minnstur hér á landi. Það heyrist þó kunnuglegt stef úr herbúðum vinstri manna í aðdraganda kosninga, að lausnin við flestum… Read More »Sjálfstæðisflokkurinn lækkar skatta

Að láta verkin tala 

Í dag eru tvö ár liðin frá því ég tók við embætti dómsmálaráðherra. Kjörtímabilið var þá hálfnað og ljóst að það þyrfti að bretta upp ermar til að ná markverðum breytingum í anda Sjálfstæðisstefnunnar áður en kjörtímabilinu lyki. Við réðumst meðal annars í stórsókn í stafrænni þróun undirstofnana ráðuneytisins og breyttum lögum þannig að foreldrar… Read More »Að láta verkin tala

Alvörulausnir í loftslagsmálum 

Á liðnum árum hafa orðið gífurlegar framfarir í umhverfisvænum lausnum, betri nýtingu á auðlindum og sóun hefur minnkað. Á sama tíma hefur hugarfar og almenn þekking fólks á umhverfismálum gjörbreyst, þá sérstaklega á meðal yngri kynslóða. Þetta kemur einnig fram í breyttri hegðun neytenda. Fólk vill til að mynda vita hvaðan maturinn á diskinum kemur,… Read More »Alvörulausnir í loftslagsmálum

Hagkvæmni í heilbrigðisþjónustu 

Við ræðum þessa dagana um margháttaðan vanda heilbrigðiskerfisins, verri þjónustu við leghálsskimanir og liðskiptaaðgerðir og vanmátt Landspítalans til að takast á við erfið verkefni. Í þeirri umræðu virðast flestir ganga út frá því sem gefnu að heilbrigðisþjónustan skuli kostuð og miðstýrð af ríkinu. Engar aðrar lausnir komi til greina en aukið fjármagn úr ríkissjóði þegar… Read More »Hagkvæmni í heilbrigðisþjónustu

Að stíga á verðlaunapallinn 

Það var magnað að sjá þann árangur sem Annie Mist Þórisdóttir náði á heimsleikunum í crossfit um þar síðustu helgi. Sérstaklega í ljósi þess að hún eignaðist barn fyrir ári og hafði þar áður fallið úr leik á sama móti. Fyrir svona endurkomu, og til að ná þeim árangri sem hún náði í ár, þarf… Read More »Að stíga á verðlaunapallinn

Með frelsið að leiðarljósi 

Til að beita megi úrræðum sóttvarnalaga þarf sjúkdómur að geta valdið farsóttum og ógnað almannaheill. Eftir því sem lengra líður frá upphafi faraldurs og þekkingin verður meiri verður að gera ríkari kröfur til stjórnvalda um að gæta meðalhófs. Aðgerðir mega hvorki ganga lengra né vara lengur en tilefni er til. Við verðum stöðugt að endurmeta… Read More »Með frelsið að leiðarljósi

Breytt staða í heimsfaraldri 

Frá upphafi var ljóst að viðbrögð við Covid-19-faraldrinum myndu fela í sér bæði efnahagslegan og samfélagslegan kostnað. Þrátt fyrir það tók þjóðin þátt og fólk gerði sitt besta. Fólk áttaði sig á því að hér var vágestur á ferð og utanaðkomandi aðstæður gerðu það að verkum að eðlilegt líf fór úr skorðum. Veiran virðir ekki… Read More »Breytt staða í heimsfaraldri

Uppbygging á Litla-Hrauni 

Ríkisstjórnin samþykkti nýlega tillögu mína um að ráðast í uppbyggingu fangelsisins á Litla-Hrauni. Í fangelsinu, sem var upphaflega reist sem sjúkrahús, er um helmingur allra fangelsisrýma í landinu en það uppfyllir ekki lengur þær kröfur sem gera verður til slíkrar starfsemi. Má í því sambandi vísa í úttektir nefndar Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum o.fl.… Read More »Uppbygging á Litla-Hrauni

Pólitískt bandalag lýðræðisríkja 

Á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í síðustu viku kom glögglega fram mikilvægi hinnar pólitísku hliðar á samstarfi aðildarríkjanna. Það snýst ekki aðeins um hernaðargetu eða varnarviðbúnað. Á fundinum var lögð sérstök áhersla á þýðingu pólitískrar umræðu og samstarfs við undirbúning ákvarðana, m.a. til að takast á við nýjar áskoranir í öryggis- og varnarmálum. Ný aðgerðaáætlun í loftslagsmálum… Read More »Pólitískt bandalag lýðræðisríkja

Tölum skýrt 

Oft er kvartað undan því að pólitík sé óskiljanleg og verði því of fjarlæg fólkinu sem við stjórnmálamenn störfum fyrir. Ef það er upplifunin, þá erum við að bregðast hlutverki okkar. Ef fólk skilur ekki hvað við erum að fást við er of auðvelt að skapa upplýsingaóreiðu, kasta fram hálfsannleik eða engum sannleik, og afvegaleiða… Read More »Tölum skýrt

Ríkið á ekki að vera tímaþjófur 

Ég hef sem dómsmálaráðherra lagt áherslu á raunverulegar lausnir sem eru til þess fallnar að bæta og einfalda líf okkar – og spara okkur tíma. Einn liður í því er framtíðarsýn um sýslumenn sem ég kynnti nýlega en hún felst meðal annars í því að veita framúrskarandi þjónustu óháð búsetu og staðsetningu, hvar og hvenær… Read More »Ríkið á ekki að vera tímaþjófur

Hjúkrunarfræðingur eða smiður 

Alþingi samþykkti í vikunni mikilvægt frumvarp um aðgengi iðnmenntaðra að háskólum. Um er að ræða frumvarp menntamálaráðherra um breytingar á inntökuskilyrðum að háskóla fyrir nemendur sem vilja hefja nám til fyrstu háskólagráðu. Með frumvarpinu er lokapróf frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi samkvæmt aðalskrá framhaldsskóla nú metið til jafns við stúdentspróf. Þetta er ánægjulegt því eitt… Read More »Hjúkrunarfræðingur eða smiður

Skilvirkar aðgerðir gegn skipulögðum glæpum 

Eitt mikilvægasta verkefni lögreglunnar á næstu árum er baráttan gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Lögreglan telur að 15 slíkir hópar séu að störfum í landinu. Margir þeirra stunda rekstur samhliða lögbrotunum til að styðja við ólöglegu starfsemina og til að þvætta peninga. Hóparnir eru af ýmsum þjóðernum og starfa flestir bæði innanlands og utan. Þessi veruleiki kallar… Read More »Skilvirkar aðgerðir gegn skipulögðum glæpum

ÁSLAUG ARNA

1. sæti