ÁSLAUG ARNA SIGURBJÖRNSDÓTTIR

Persónuverndarskilmálar ÁAS

Samantekt

Hér er samantekt á því hvernig ÁAS (hér eftir „félagið“) tekur á réttindum þínum til friðhelgi einkalífs, söfnunar, nýtingar og vinnslu persónuupplýsinga þinna:

 • Félagið mun veita þér upplýsingar um þau gögn sem við söfnum og hvað við gerum við þau.
 • Félagið mun gera ráðstafanir og beita aðferðum til þess að varðveita og vernda upplýsingarnar þínar.
 • Félagið mun tryggja að persónuverndarréttindi þín séu virt og veita þér meira vald yfir þínum eigin upplýsingum.
 • Félagið mun einungis nota persónuupplýsingarnar þínar í þeim tilgangi sem er lýst í persónuverndastefnu þessari. Það felur meðal annars í sér að skrásetja upplýsingar um afstöðu þína til félagsins í þágu prófkjörs- og kosningabaráttu og nota upplýsingarnar til að hvetja þig til að nýta kosningarétt þinn.
 • Félagið mun ekki hafa samband við þig með markaðstengt efni ef þú lætur okkur vita að þú viljir ekki taka við því. Svo framarlega sem þú ert skráð/ur á lista félagsins munum við hins vegar halda áfram að senda þér mikilvægar uppfærslur og upplýsingar um vinnslu á persónuupplýsingum um þig á meðan þær eru varðveittar.
 • Með því að smella á „Persónuverndarstefna“ hér að neðan getur þú lesið persónuverndarstefnu félagsins nánar. Með því að lesa persónuverndarstefnuna munt þú fá betri skilning á því hvernig persónuupplýsingarnar þínar eru nýttar, hvaða tegundir upplýsinga við söfnum, hvernig við söfnum þeim, í hvaða tilgangi þær verða nýttar og með hverjum við deilum þeim.

Við munum gefa þér tiltekin dæmi um vinnslu á persónuupplýsingunum þínum. Vinsamlegast hafðu samband við okkur í tölvupósti með því að skrifa til [email protected] ef þú hefur frekari fyrirspurnir, eða ef þú vilt að óska eftir aðgengi, leiðréttingu, takmörkun og eyðingu persónuupplýsingum þínum. Enn fremur mátt þú fá afrit af persónuupplýsingum þínum.

Félagið vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar sem það safnar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili. Persónuupplýsingar þínar verða geymdar eins lengi og nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem þau eru ætluð til vinnslu, eða svo framarlega sem gilt samþykki þitt fyrir vinnslu er fyrir hendi. Þú getur hvenær sem er afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu, í heild eða að hluta.

Skilmálar

Upplýsingar um ábyrgðaraðila persónuupplýsinga

Þegar félagið vinnur persónuupplýsingar þínar samkvæmt þessari persónuverndarstefnu telst félagið vera „ábyrgðaraðili“ persónuupplýsinga þinna samkvæmt lögum Evrópusambandsins og íslenskum lögum um persónuvernd. Heimilisfang okkar er sem hér segir:

Borgartún 26

105 Reykjavík

Félagið hefur skipað persónuverndarfulltrúa sem þú getur haft samband við með því að senda tölvupóst á [email protected] eða skriflega á ofangreint heimilisfang.

Á hvaða lagastoð hvílir vinnsla okkar á persónuupplýsingum þínum?

Félagið vinnur ekki úr persónuupplýsingum þínum nema þar að lútandi lagastoð sé fyrir hendi. Lagastoðin kann að breytast eftir því hver tilgangur vinnslunnar er. Í næstum öllum tilvikum er lagastoðin eftirfarandi:

Vegna þess að félagið hefur lögmæta hagsmuni sem félag um stjórnmálalega hagsmuni af því að vinna persónuupplýsingar þínar til að reka starfsemi sína.

Vegna þess að félagið þarf að vinna persónuuplýsingar þínar til að hlíta lagalegum kröfum eða kröfum eftilitsaðila.

Vegna þess að þú hefur gefið samþykki þitt til félagsins um að vinna upplýsingar þínar í ákveðnum tilgangi.

Þegar við vinnum persónuuuplýsingar sem byggja á samþykki þínu getur þú afturkallað samþykkið hvenær sem er. Vinsamlegast hafðu samband við félagið til að afturkalla samþykki þitt með því að senda tölvupóst á [email protected] eða með bréfpósti á neðangreint heimilisfang:

Borgartún 26

105 Reykjavík

Hvenær sendum við þér skilaboð eða höfum samband við þig?

Hluti af kosningabaráttu felst í því að koma á framfæri skilaboðum um stefnu- og áherslumál félagsins. Þegar þú skráir þig á lista félagsins bjóðum við þér að skrá þig á póstlista félagsins og veita samþykki þitt við því að fá sent efni frá félagsins í tölvupósti, smáskilaboðum, síma eða bréfpósti. Þú getur hvenær sem er dregið samþykki þitt til baka með því að ýta á tengil í tölvupóstum félagsins til þín eða eða með því að senda tölvupóst á [email protected]

Hversu lengi geymir félagið persónuupplýsingar um þig?

Félagið geymir persónuupplýsingar ekki lengur en nauðsyn krefur miðað við tilgang vinnslunnar nema að fengnu samþykki þínu. Félagið mun t.d. ekki geyma upplýsingar um afstöðu þína til félagsins lengur en nauðsyn krefur til að auka við kjörfylgi félagsins í tilteknum kosningum, nema að fengnu samþykki þínu. Hafir þú samþykkt persónuverndarskilmálana, þá geymum við upplýsingar um þig svo framalega sem samþykki þitt er til staðar. Persónuupplýsingar eru þó ekki geymdar lengur en eðlilegt getur talist miðað við starfsemi og tilgang félagsins.

Hvaða persónuupplýsingar vinnum við um þig og í hvaða tilgangi er það gert?

Félagið vinnur persónuupplýsingar sem þú afhendir okkur eins og nafn, tölvupóstfang, fæðingardag, kennitölu, kyn, símanúmer og heimilisfang. Í sumum tilvikum sækir félagið persónuupplýsingar um þig til þriðja aðila, t.d. með því að fletta þér upp í þjóðskrá í þeim tilgangi að kanna hvar þú hefur skráð lögheimili í þeim tilgangi að greina hvort og hvar þú ert skráð/ur á kjörskrá. Í öllum tilfellum vinnur félagið aðeins persónuupplýsingar í tengslum við stjórnmálastarfsemi sína.

Hvenær á þessi stefna við?

Persónuverndarstefna félagsins á við þegar við söfnum, nýtum eða vinnum með öðrum hætti persónuupplýsingar sem varða samband þitt við félagið. Þar með talið er þegar við notum persónuupplýsingar til að senda þér skilaboð um félagið og frambjóðendur þess.

Hvenær og af hverju söfnum við „viðkvæmum persónuupplýsingum“?

Eðli máls samkvæmt vinnur félagið persónuupplýsingar sem geta varpað ljósi á stjórnmálaskoðanir þínar. Slíkar upplýsingar geta talist viðkvæmar persónuupplýsingar. Dæmi um slíkar upplýsingar geta verið skoðanir sem koma fram í svörum frá þér þegar við höfum samband við þig, eins og t.d. hvort þú hyggist kjósa í prófkjöri og þá hvort þú hyggist kjósa Áslaugu Örnu í prófkjöri. Þetta gerum við til þess að við getum haft yfirsýn í kosningabaráttu.

Í hvaða tilfellum vinnum við upplýsingar og frá hverjum gætum við fengið þínar persónuupplýsingar?

Við vinnum persónuupplýsingar um þig þegar þú skráir þig sem á lista félagsins eða þegar þú óskar eftir því að fá sendar upplýsingar um félagið. Jafnframt vinnum við persónuupplýsingar um þig í tengslum við kosningabaráttu sem samræmist tilgangi félagsins.

Enn fremur kann félagið að vinna persónuupplýsingar frá þriðja aðila, svo sem Þjóðskrá Íslands, til þess að kanna skráningu þína á kjörskrá.

Vinsamlegast lestu „Hvaða tegundir persónuupplýsinga vinnum við?“ til að sjá hvaða tegundir persónuupplýsinga félagið vinnur um þig.

Hvaða tegundir persónuupplýsinga vinnum við?

Félagið vinnur um þig eftirfarandi tegundir persónuupplýsinga:

Nafnið þitt, heimilisfang, tölvupóstfang, tengiliðaupplýsingar, fæðingardagur, kyn.

Upplýsingar um stuðning þinn við félagið, hvort þú hafir nýtt kosningarétt og hvort þú hafir veitt félagsins stuðning.

Í hvaða tilgangi vinnum við persónuupplýsingar þínar?

Megintilgangurinn með vinnslu persónuupplýsinga þinna er:

Að reka kosningabaráttu félagsins.

 • Við þurfum að nota upplýsingar eins og nafn, heimilisfang, tengiliðaupplýsingar, fæðingardag, kyn, til að geta haldið utanum lista félagsins, komið skilaboðum áleiðis til þeirra, hvatt þá til að nýta kosningarétt sinn og borið upplýsingar um þá sem eru á lista saman við kjörskrá þar sem við á.

Við getum nýtt persónulegar upplýsingar þínar til að halda uppi lagalegum rétti félagsins eða starfsmanna þess, t.d. í tilfellum sem tengjast ólöglegri starfsemi, kröfum, svikum eða áreitni.

Við getum unnið persónuupplýsingar þínar þegar við framkvæmum leitir sem tengjast beiðnum um afritun eða eyðingu persónuupplýsinga.

Með hverjum deilum við persónuupplýsingunum þínum?

Félagið deilir persónuupplýsingum þínum ekki með neinum nema í lögmætum og málefnalegum tilgangi. Persónuupplýsingum þínum kann að vera deilt með þriðju aðilum í eftirtöldum tilvikum:

 • Í tilfellum þar sem okkur ber samkvæmt lögum að deila upplýsingum þínum með stjórnvöldum og löggæsluyfirvöldum.
 • Þegar um er að ræða aðilar sem veita þjónustu sem við notum til þess að halda uppi eðlilegri starfsemi félagsins. til dæmis þriðju aðilar sem veita fjarskiptaþjónustu eða varðveislu gagna, enda sé tryggt að öll lagaskilyrði séu uppfyllt við vinnsluna.
 • Þegar um er að ræða aðila sem eiga hlut að máli við að halda uppi réttarkröfum, svo sem lögmannsstofur eða dómstólar.
 •  

Félagið mun ekki selja persónuupplýsingar þínar til þriðju aðila.

Til hvaða landa verða persónuupplýsingar þínar sendar?

Félagið kann að deila upplýsingum þínum með þriðju aðilum í löndum sem eru staðsett innan Evrópska efnahagssvæðið.

Hvernig get ég óskað eftir afriti af eða eyðingu á persónuupplýsingum mínum og hvernig legg ég fram kvörtun?

Samkvæmt löggjöf Evrópusambandsins og íslenskum persónuverndarlögum getur þú óskað eftir afriti af persónuupplýsingum þínum ef þær eru unnar af félagsins. Þú þarft ekki að borga gjald fyrir þessa beiðni nema að hún eigi sér bersýnilega enga stoð eða sé óhófleg. Félagið mun gera allt sem á sínu valdi stendur til að bregðast við beiðni þinni innan 30 daga frá móttöku.

Beiðni þín verður að vera skrifleg og innihalda eftirfarandi upplýsingar:

Nafn, tölvupóstfang og póstfang.

Upplýsingar um beiðni þína.

Upplýsingar sem auðvelda okkur að finna þær upplýsingar sem þú ert að óska eftir.

Tölvupóstfang, símanúmer eða aðrar tengiliðaupplýsingar þínar.

 Að auki biðjum við þig um að leggja fram:

Afrit af skilríkjum útgefnum af opinberum stjórnvöldum svo sem vegabréf eða ökuskírteini.

Þetta er nauðsynlegt svo að við getum staðfest hver leggi fram beiðnina.

Undirskrift þína og dagsetning beiðninnar.

Ef þú ert að sækja um fyrir hönd annars aðila þarf undirritað umboð frá umboðsgjafa.

Vinsamlegast sendu beiðni þína til:

Borgartún 26

105 Reykjavík

Þú hefur einnig rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar. Kvörtun má senda skriflega til:

Persónuvernd

Rauðarárstígur 10

105 Reykjavík

Ísland

Breytingar á þessum skilmálum

Félagið getur gert breytingar á þessari persónuverndarstefnu svo að hún endurspegli sem best hvaða vinnsla persónuupplýsinga fer fram á hverjum tíma. Félagið getur sett tilkynningu á vefsíðu sína eða miðlað til þín með öðrum hætti þegar persónuverndarstefnunni er breytt. Þú getur skoðað nýjustu útgáfu persónuverndarstefnu okkar á þessari síðu.